Soi cầu 247, nuôi lô khung, song thủ, lô kép

Bạch thủ khung 3 ngày bất bại soi cầu nuôi lô rồng bạch kim 247 chính xác


Rồng bạch kim
103.27K

Soi cầu 247

song thủ khung 2 ngày lô nuôi chính xác

song thủ khung 2 ngày cầu lô đẹp khả năng ra cao. Dựa trên kinh nghiệm bắt số chính xác. Lô trong chu kỳ tần xuất ra. Và vị trí cầu thường hay xuất hiện gần đây nhất.

Lô bắt theo cầu cần có chiến thuật và theo dõi thường xuyên. Vị trí ghép cầu tốt nhất dùng để nuôi. Thì nó phải ra đều với tần xuất ra dày. Cao thủ soi cầu 247 miền bắc tìm giúp con lô nên chơi

Thông kê soi cầu song thủ khung 2 ngày

Thông thường sẽ cung cấp cho bạn 2 con nuôi với con lót. Bạn có thể lấy soi cầu bạch thủ miền bắc để nuôi. Nhưng tốt nhất là theo cầu lô bên dưới. Theo dõi thường xuyên để có cách vào tiền hợp lý

 ► Phí Lấy Cầu => 300k ( 300.000 Vnđ ) ► Hộ Trợ Thẻ : Viettel – Vinaphone – mobifone
Ngày Ket quả Ngày trúng
Nuôi song thủ khung 2 ngày
22> 24/09/2023 nạp thẻ nhận số Đợi ngày
21> 23/09/2022 21 12 trúng 21 ngày 1
18> 21/09/2022 20 02 trượt ngày
15> 17/09/2022 73 37 trượt ngày
14> 16/09/2022 89 98 trúng 89 ngày 1
13> 15/09/2022 50 05 trúng 05 50x2 ngày 1
10> 12/09/2022 71 17 trượt ngày
09> 11/09/2022 78 87 trúng 78 ngày 1
07> 09/09/2022 70 07 trúng 07 ngày 2
06> 08/09/2022 24 42 trúng 24x3 ngày 1
03> 05/09/2022 89 98 trượt ngày
02> 04/09/2022 67 76 trúng 76 ngày 1
30> 01/09/2022 70 07 trượt ngày
28> 30/08/2022 27 72 trúng 27 72 ngày 2
26> 28/08/2022 38 83 trúng 83 ngày 2
25> 27/08/2022 58 85 trúng 85 ngày 1
24> 26/08/2022 56 65 trúng 65 ngày 1
22> 24/08/2022 50 05 trúng 50 ngày 2
19> 21/08/2022 38 83 trúng 83 ngày 3
16> 18/08/2022 50 05 trúng 05 ngày 3
15> 17/08/2022 40 04 trúng 04 ngày 1
14> 16/08/2022 13 31 trúng 13 ngày 1
12> 14/08/2022 57 75 trúng 75x2 ngày 2
09> 11/08/2022 49 94 trượt ngày
07> 09/08/2022 45 54 trúng 54 ngày 2
06> 08/08/2022 35 53 trúng 53 ngày 1
05> 07/08/2022 67 76 trúng 67 ngày 1
04> 06/08/2022 56 65 trúng 56 ngày 1
03> 05/08/2022 57 75 trúng 57 ngày 1
31> 02/08/2022 23 32 trượt ngày
29> 31/07/2022 23 32 trúng 23 ngày 2
27> 29/07/2022 78 87 trúng 78 87 ngày 2
25> 27/07/2022 29 92 trúng 29 92 ngày 2
24> 26/07/2022 34 43 trúng 34 ngày 1
22> 24/07/2022 13 31 trúng 13 ngày 2
21> 23/07/2022 26 62 trúng 26x3 ngày 1
20> 22/07/2022 42 24 trúng 42x2 ngày 1
19> 21/07/2022 48 48 trúng 48 84 ngày 1
17> 19/07/2022 89 89 trúng 98 ngày 2
16> 18/07/2022 20 02 trúng 20x2 ngày 1
15> 16/07/2022 26 62 trúng 26 ngày 1
12> 14/07/2022 89 98 trượt ngày
11> 13/07/2022 56 65 trúng 65 ngày 1
10> 12/07/2022 70 07 trúng 70 07 ngày 1
09> 11/07/2022 24 42 trúng 24 42 ngày 1
08> 10/07/2022 27 72 trúng 72 ngày 1
05> 07/07/2022 68 86 trượt ngày
02> 04/07/2022 48 84 trúng 48 ngày 3
30> 02/07/2022 18 81 trúng 18 ngày 2
29> 01/07/2022 24 42 trúng 24 ngày 1
27> 29/05/2022 56 65 trúng 65 ngày 2
26> 28/05/2022 39 93 trúng 93x2 ngày 1
23> 25/05/2022 46 64 trúng 46 ngày 3
22> 24/05/2022 71 17 trúng 17 ngày 1
21> 23/05/2022 78 87 trúng 78 ngày 1
19> 21/05/2022 68 86 trúng 68 ngày 2
18> 19/05/2022 67 76 trúng 76 ngày 1
17> 18/05/2022 30 03 trúng 03 ngày 1
16> 17/05/2022 76 67 trúng 67 ngày 1
14> 15/05/2022 27 72 trúng 72 ngày 2
12> 13/05/2022 47 74 trúng 47x2 ngày 2
11> 12/05/2022 46 64 trúng 64 ngày 1
09> 10/05/2022 41 14 trúng 14 ngày 2
08> 09/05/2022 45 54 trúng 45 54 ngày 1
07> 08/05/2022 65 56 trúng 56x2 ngày 1
06> 07/05/2022 68 86 trúng 68 86 ngày 1
04> 05/05/2022 59 95 trúng 95 ngày 2
01> 02/05/2022 23 32 trúng 23 ngày 2
30> 31/05/2022 08 80 trúng 08x2 ngày 2
29> 30/05/2022 34 43 trúng 34 ngày 1
28> 29/05/2022 48 84 trượt ngày
26> 28/05/2022 64 46 trúng 46 64 ngày 2
25> 26/05/2022 32 23 trúng 32x2 ngày 1
24> 26/05/2022 77 78 trúng 87x2 ngày 1
23> 25/05/2022 47 74 trúng 47 ngày 1
22> 24/05/2022 28 82 trúng 82 ngày 1
21> 23/05/2022 24 42 trúng 42x2 ngày 1
20> 22/05/2022 73 37 trúng 37 ngày 1
19> 20/05/2022 78 87 trúng 78 87x2 ngày 1
17> 18/05/2022 23 32 trúng 32X3 ngày 2
17> 18/05/2022 28 82 trúng 28x2 ngày 1
15> 16/05/2022 36 63 trúng 63 ngày 2
14> 15/05/2022 36 63 trúng 36 ngày 1
13> 14/05/2022 39 93 trúng 93 ngày 1
12> 13/05/2022 10 01 trúng 10 01 ngày 1
11> 12/05/2022 78 87 trúng 78 ngày 1
10> 11/05/2022 59 95 trúng 59x2 ngày 1
09> 10/05/2022 67 76 trúng 67x2 ngày 1
08> 09/05/2022 17 71 trúng 71x2 ngày 1
07> 08/05/2022 67 76 trúng 67 ngày 1
06> 07/05/2022 21 12 trúng 12 ngày 1
05> 07/05/2022 29 92 trúng 92 ngày 1
04> 06/05/2022 10 01 trúng 10 ngày 1
03> 05/05/2022 26 62 trúng 62 ngày 1
02> 03/05/2022 34 43 trúng 43 ngày 1
01> 02/05/2022 89 98 trúng 89x2 98 ngày 1
30> 01/05/2022 76 67 trúng 76 ngày 1
29> 30/04/2022 89 98 trúng 98 ngày 1
28> 29/04/2022 28 82 trúng 28 ngày 1
27> 28/04/2022 43 34 trúng 43 ngày 1
26> 28/04/2022 45 54 trúng 45x2 ngày 1
24> 26/04/2022 27 72 trúng 27 ngày 2
22> 24/04/2022 76 67 trúng 76 ngày 2
21> 23/04/2022 79 97 trúng 97x2 ngày 1
18> 20/04/2022 78 87 trúng 78 87 ngày 3
16> 18/04/2022 23 32 trúng 23x2 ngày 2
15> 17/04/2022 27 72 trúng 27 72 ngày 1
14> 16/04/2022 83 38 trúng 38x2 ngày 1
13> 15/04/2022 89 98 trúng 98 89 ngày 1
11> 13/04/2022 59 95 trúng 95 ngày 2
10> 12/04/2022 87 78 trúng 87 ngày 1
08> 10/04/2022 23 32 trúng 23 ngày 2
07> 09/04/2022 46 64 trúng 64 ngày 1
06> 08/04/2022 50 05 trúng 05x2 ngày 1
05> 07/04/2022 27 72 trúng 27 72 ngày 1
03> 05/04/2022 38 83 trúng 83 38 ngày 2
02> 04/04/2022 78 87 trúng 87x2 ngày 1
31> 02/04/2022 27 72 trúng 72 ngày 2
30> 01/04/2022 46 64 trúng 64 ngày 1
29> 31/03/2022 06 60 trúng 60 ngày 1
28> 30/03/2022 25 52 trúng 52 ngày 1
27> 28/03/2022 24 42 trúng 42 ngày 1
25> 26/03/2022 78 87 trúng 78 ngày 2
24> 25/03/2022 40 04 trúng 04x2 ngày 1
23> 24/03/2022 19 91 trúng 91x2 ngày 1
21> 22/03/2022 79 97 trúng 79 97 ngày 2
20> 22/03/2022 38 83 trúng 38 83 ngày 1
19> 20/03/2022 46 64 trúng 46 ngày 1
17> 18/03/2022 13 31 trúng 13 31 ngày 2
16> 17/03/2022 60 06 trúng 06 ngày 1
14> 15/03/2022 12 21 trúng 12 21 ngày 2
13> 14/03/2022 78 87 trúng 87 ngày 1
12> 13/03/2022 79 97 trúng 97 ngày 1
11> 12/03/2022 08 80 trúng 08 ngày 1
09> 10/03/2022 54 45 trúng 45 ngày 2
08> 09/03/2022 59 95 trúng 59 95 ngày 1
07> 09/03/2022 39 93 trúng 39 ngày 1
04> 06/03/2022 79 97 trúng 79 97 ngày 3
03> 05/03/2022 39 93 trúng 39x2 ngày 1
02> 04/03/2022 45 54 trúng 54 ngày 1
28> 02/03/2022 75 57 trúng 75 ngày 2
27> 29/02/2022 76 67 trúng 67 ngày 1
26> 28/02/2022 63 36 trúng 63 ngày 1
25> 27/02/2022 68 86 trúng 68 ngày 1
22> 24/02/2022 76 76 trúng 67 ngày 3
21> 23/02/2022 01 10 trúng 10x3 ngày 1
20> 22/02/2022 42 24 trúng 42 ngày 1
19> 21/02/2022 45 54 trúng 45 54 ngày 1
18> 20/02/2022 36 63 trúng 36 ngày 1
16> 18/02/2022 49 94 trúng 49 94 ngày 2
14> 16/02/2022 57 75 trúng 75 ngày 2
13> 15/02/2022 20 02 trúng 20 ngày 1
12> 14/02/2022 67 76 trúng 67 ngày 1
11> 13/02/2022 23 32 trúng 23 ngày 1
10> 12/02/2022 92 29 trúng 92 ngày 1
09> 11/02/2022 95 59 trúng 95x2 ngày 1
08> 10/02/2022 93 39 trúng 93 39 ngày 1
06> 07/02/2022 98 89 trúng 98 ngày 3
14> 15/12/2022 25 52 trúng 25 ngày 1
13> 14/12/2022 56 65 trúng 56 ngày 1
12> 13/12/2022 57 75 trúng 57 ngày 1
11> 12/12/2022 16 61 trúng 61 ngày 1
10> 11/12/2022 78 87 trúng 78x2 ngày 1
08> 09/12/2022 36 63 trúng 36 ngày 2
07> 08/12/2022 56 65 trúng 56 65x2 ngày 1
05> 06/12/2022 87 78 trúng 87 ngày 2
04> 05/12/2022 02 20 trúng 20x2 ngày 1
03> 04/12/2022 37 73 trúng 37 ngày 1
02> 03/12/2022 39 93 trúng 93 ngày 1
01> 02/12/2022 64 46 trúng 46 ngày 1
28> 30/11/2022 36 63 trúng 36 ngày 3
26> 27/11/2022 59 95 trúng 95 ngày 2
23> 24/11/2022 26 62 trúng 62 ngày 2
21> 22/11/2022 06 60 trượt ngày
20> 21/11/2022 39 93 trúng 39 ngày 1
18> 19/11/2022 24 42 trượt ngày
17> 18/11/2022 67 76 trúng 76 ngày 1
16> 17/11/2022 52 25 trúng 25x2 52 ngày 1
15> 17/11/2022 57 75 trúng 57 ngày 1
14> 16/11/2022 92 29 trúng 92 ngày 1
13> 15/11/2022 69 96 trúng 96 ngày 1
12> 14/11/2022 27 72 trúng 27 72 ngày 1
10> 11/11/2022 68 86 trượt ngày
08> 09/11/2022 56 65 trúng 56 65x2 ngày 2
06> 07/11/2022 47 74 trúng 74 ngày 2
04> 05/11/2022 35 53 trượt ngày
02> 03/11/2022 31 13 trượt ngày
01> 02/11/2022 39 93 trúng 39 ngày 1
30> 31/10/2022 57 75 trượt ngày
28> 29/10/2022 47 74 trúng 47 ngày 2
27> 28/10/2022 45 54 trúng 45 54 ngày 1
25> 26/10/2022 70 07 trúng 70 ngày 2
23> 24/10/2022 78 87 trượt ngày
22> 23/10/2022 98 89 trúng 98x2 ngày 1
21> 23/10/2022 17 71 trúng 17x2 71 ngày 1
20> 22/10/2022 04 40 trúng 04 ngày 1
18> 20/10/2022 28 82 trúng 28 82 ngày 2
17> 19/10/2022 09 90 trúng 90 ngày 1
16> 18/10/2022 29 92 trúng 29 92 ngày 1
15> 17/10/2022 14 41 trúng 14 ngày 1
14> 16/10/2022 65 56 trúng 56 ngày 1
13> 15/10/2022 16 61 trúng 16 ngày 1
11> 13/10/2022 45 54 trúng 45x2 ngày 2
10> 12/10/2022 46 64 trúng 64 ngày 1
06> 08/10/2022 30 03 trượt ngày
05> 06/10/2022 37 73 trúng 37 ngày 1
04> 05/10/2022 36 63 trúng 36 ngày 1
03> 04/10/2022 48 84 trúng 84 ngày 1
01> 02/10/2022 98 89 trúng 98 ngày 2
30> 01/10/2022 24 42 trúng 24 ngày 1
29> 30/09/2022 28 82 trúng 28 82x2 ngày 1
28> 29/09/2022 36 63 trúng 36 ngày 1
27> 28/09/2022 84 48 trúng 48x2 84 ngày 1
26> 27/09/2022 36 63 trúng 36 63x2 ngày 1
25> 26/09/2022 57 75 trúng 57x2 ngày 1
24> 25/09/2022 87 78 trúng 78 ngày 1
23> 24/09/2022 49 94 trúng 49 ngày 1
20> 21/09/2022 27 72 trúng 27x2 ngày 3
19> 20/09/2022 02 20 trúng 02 ngày 1
18> 19/09/2022 07 70 trúng 07x2 70 ngày 1
16> 17/09/2022 25 52 trúng 25 ngày 2
14> 15/09/2022 75 57 trúng 57 ngày 2
12> 13/09/2022 13 31 trúng 13 31 ngày 2
11> 12/09/2022 18 81 trúng 18 ngày 1
10> 11/09/2022 36 63 trúng 36 ngày 1
09> 10/09/2022 15 51 trúng 51 ngày 1
Bạch thủ khung 3 ngày

Cầu lô cung cấp ở trang web chỉ mang tính chất tham khảo. Là sự lựa chọn cho người chơi xổ số. Nếu bạn nuôi 1 con duy nhất thì lấy cầu bạch thủ khung 2 ngày

Phương pháp chơi hiệu quả miễn phí tuyệt đối bất bại

Lựa chọn con lô kết nhất bạn chọn. Và tách đều ra 2 con riêng biệt. Nuôi 1 con với tỷ lệ ra 1:2:4. Ví dụ hôm nay bạn đánh 100 điểm 1 con thì hôm sau bạn đánh 200 diểm 1 con. Và sau 2 ngày vẫn chưa ra thì đánh 400 diểm 1 con. Trúng ngày nào bạn cũng có lời. Là con lô mà bạn tin tưởng nhất. Cho nên khả năng về sẽ là cao nhất. Bạn thường xuyên theo dõi cầu là lợi thế. Chúng ta sẽ nói về 2 điều. Một trang web soi cầu mb chính xác nhất. Thứ nhất là phương pháp bắt số hiệu quả. Thứ 2 là cách chơi như thế nào cho thắng. Điều quan trong là chug1 ta nắm rõ qui tắc này

Phương pháp bắt lô hiệu quả nhất

Quan trọng nhất vẫn là bắt lô như thế nào. Lựa chọn cầu nào cho an toàn. Điều này bạn cần tỉnh tảo. Theo mình người chơi chỉ cần theo dõi. Theo dõi cầu nào dàn nào ổn nhất thì cứ theo. Bạn nên xem cầu chạy hàng ngày. Tìm ra vị trí cầu mà nó hay ra. Khi con lô đó đến chu kỳ ra thì bắt. Ví dụ như bạn thấy gần đây con lô hay về. Nó ra thì thường có xu hướng ra tiếp. Cho nên bạn cứ lấy nó nuôi là hay được ăn. Vận dụng kinh nghiệm bạc nhớ lô đề. Từ đó biết được lô rồng bạch kim hay đi cùng nhau. Và thật sự cũng có nhiều cách bắt khác nhau. Có thể tham khảo thêm rồng bạch kim 777. Nhưng bạn cũng phải chuyên về 1 hoặc cách để mang lơi thế

Cách chơi hiệu quả nuôi lô bất bại max 3 ngày

Bạn nên lấy cầu này và chơi trong 3 ngày tới. Bắt theo và điều tiết vốn hợp lý. bạn theo dều khi cầu ra nhiều nháy thì thắng lớn. Nên dựa vào phân tích xổ số để bắt cầu chơi dàn. Đặc biệt như dàn đề 10 20 36 50 số. Cách chơi nuôi khung 3ngay2 như nói tr6n. Bạn nên vào tiền theo tỷ lệ 1 2 4. Tùy vào vốn mà chơi. It1 vốn thì chọn 1 con chơi là ổn hơn. Đỡ tâm lý đè thì khả năng ăn cao hơn,

Nguồn tham khảo thêm nuôi lô bạch thủ


Cặp lô chính xác nhất nên chơi
Từ Khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Cùng chuyên mục
Bạch thủ nuôi khung 2 ngày lộc phát Bạch thủ nuôi khung 2 ngày lộc phát
Lô kép nuôi 6 ngày chính xác nhất Lô kép nuôi 6 ngày chính xác nhất
Lô kép nuôi 4 ngày soi cầu bạch thủ xsmb Lô kép nuôi 4 ngày soi cầu bạch thủ xsmb
Độc thủ lô nuôi khung 5 ngày miễn phí Độc thủ lô nuôi khung 5 ngày miễn phí
Lô kép nuôi khung 3 ngày chính xác Lô kép nuôi khung 3 ngày chính xác
Lô kép nuôi khung 2 ngày siêu chuẩn Lô kép nuôi khung 2 ngày siêu chuẩn
Bạch thủ khung 2 ngày đẹp nhất miễn phí Bạch thủ khung 2 ngày đẹp nhất miễn phí
Song thủ khung 3 ngày chuẩn nhất Song thủ khung 3 ngày chuẩn nhất
Song thủ khung 2 ngày chính xác hôm nay Song thủ khung 2 ngày chính xác hôm nay

© 2016 - 2017 Soi Cầu Miền Bắc


Bản quyền thuộc về Caplodep.Com