Soi cầu 247, nuôi lô khung, song thủ, lô kép


Dàn đề 50 số bất bại


8.81K

Dàn đề 50 số bất bại hôm nay

Dàn đề 50 số bất bại là cách chơi dàn đề dàn đề miền bắc hiệu quả ra sao. Tất cả sẻ được thể hiện thông qua bài viết ngày hôm nay. Hiện nay nhu cầu chơi giải đặc biệt 50 số ngày càng cao. Thế nhưng để tìm ra trang chốt số chuẩn thì không hề dễ dàng. Để giúp các bạn có được những con số tốt nhất. Nuôi lô miền bắc đã tạo ra chuyên mục này. Với kinh nghiệm soi cầu 88 chính xác nhất. Và bằng nhiều phương pháp dự đoán khác nhau. Diễn đàn này sẻ mang lại sự may mắn và thành công cho người chơi. Hãy đồng hành cùng chúng tôi. Các bạn sẻ có những con số đẹp nhất mỗi ngày.

Thống kê soi cầu dàn đề 50 số bất bại

Thống kê cho số miễn phí hôm nay. Cầu đề có tỷ lệ ăn cao nhất

► Liên Hệ admin Để Nhận Số VIP
► Phí Lấy Cầu => 200k ( 200.000 Vnđ )
► Hộ Trợ Thẻ : Viettel – Vinaphone – mobifone
Ngày Dàn đề Ket quả
Nuôi dàn đề 50 số
27-05-2024 Đầu ..... Đợi
26/05/2024 Đầu 5 6 7 8 9 trúng đề 98
25/05/2024 Đầu 0 4 5 3 7 trúng đề 43
24/05/2024 Đầu 0 1 2 3 7 trượt
23/05/2024 Đầu 4 7 3 5 8 trúng đề 82
22/05/2024 Đầu 4 7 3 5 1 trượt
21/05/2024 Đầu 4 7 3 5 1 trượt
20/05/2024 Đầu 4 3 6 5 2 trúng đề 66
19/05/2024 Đầu 4 8 9 5 7 trúng đề 78
18/05/2024 Đầu 1 8 9 5 7 trượt
17/05/2024 Đầu 4 8 9 5 7 trượt
16/05/2024 Đầu 1 4 3 5 7 trúng đề 34
15/05/2024 Đầu 1 4 3 5 7 trượt
14/05/2024 Đầu 1 4 8 5 6 trúng đề 80
13/05/2024 Đầu 9 2 8 5 6 trúng đề 96
12/05/2024 Đầu 9 2 8 5 1 trượt
11/05/2024 Đầu 3 7 8 5 0 trúng đề 76
10/05/2024 Đầu 3 7 8 5 0 trúng đề 36
09/05/2024 Đầu 3 7 4 5 0 trượt
08/05/2024 Đầu 3 7 4 9 0 trúng đề 95
07/05/2024 Đầu 3 7 4 2 1 trúng đề 17
06/05/2024 Đầu 3 7 4 2 1 trượt
05/05/2024 Đầu 8 7 4 2 1 trúng đề 83
04/05/2024 Đầu 8 2 4 6 0 trúng đề 69
03/05/2024 Đầu 8 2 7 1 5 trúng đề 57
02/05/2024 Đầu 8 4 7 6 5 trúng đề 67
01/05/2024 Đầu 3 4 9 6 5 trúng đề 31
30/04/2024 Đầu 3 2 7 6 5 trúng đề 24
29/04/2024 Đầu 3 7 1 6 5 trúng đề 77
28/04/2024 Đầu 0 7 1 6 9 trúng đề 96
27/04/2024 Đầu 0 7 2 4 5 trúng đề 42
26/04/2024 Đầu 0 7 3 4 1 trượt
25/04/2024 Đầu 0 7 3 9 1 trúng đề 94
24/04/2024 Đầu 0 7 3 6 5 trúng đề 52
23/04/2024 Đầu 2 9 3 5 1 trượt
22/04/2024 Đầu 2 9 3 5 1 trúng đề 25
21/04/2024 Đầu 2 9 4 7 1 trượt
20/04/2024 Đầu 2 0 4 7 1 trúng đề 79
19/04/2024 Đầu 3 5 4 8 1 trượt
18/04/2024 Đầu 3 5 4 7 1 trượt
17/04/2024 Đầu 3 8 0 7 1 trúng đề 89
16/04/2024 Đầu 3 4 0 7 1 trượt
15/04/2024 Đầu 8 4 0 7 1 trượt
14/04/2024 Đầu 8 9 3 6 1 trúng đề 96
13/04/2024 Đầu 8 9 2 6 4 trúng đề 49
12/04/2024 Đầu 8 9 1 6 0 trượt
11/04/2024 Đầu 8 3 5 6 0 trúng đề 56
10/04/2024 Đầu 8 2 6 5 9 trượt
09/04/2024 Đầu 8 2 3 4 9 trượt
08/04/2024 Đầu 6 2 3 4 9 trúng đề 47
07/04/2024 Đầu 6 2 3 4 7 trúng đề 74
06/04/2024 Đầu 1 2 3 5 7 trúng đề 12
05/04/2024 Đầu 9 7 1 3 8 trượt
04/04/2024 Đầu 9 7 1 3 8 trúng đề 89
03/04/2024 Đầu 9 7 1 4 5 trượt
02/04/2024 Đầu 9 7 1 0 2 trúng đề 09
01/04/2024 Đầu 7 9 4 5 8 trúng đề 52
31/03/2024 Đầu 1 0 4 5 8 trúng đề 09
30/03/2024 Đầu 1 3 4 5 9 trúng đề 35
29/03/2024 Đầu 6 2 5 0 9 trúng đề 69
28/03/2024 Đầu 6 2 5 0 9 trượt
27/03/2024 Đầu 6 4 5 3 9 trúng đề 45
26/03/2024 Đầu 6 8 5 3 9 trượt
25/03/2024 Đầu 4 1 5 3 9 trúng đề 42
24/03/2024 Đầu 2 3 5 7 9 trúng đề 74
23/03/2024 Đầu 2 0 5 8 9 trúng đề 82
22/03/2024 Đầu 2 0 7 1 9 trúng đề 71
21/03/2024 Đầu 2 0 7 6 9 trúng đề 66
20/03/2024 Đầu 4 8 7 9 5 trúng đề 44
19/03/2024 Đầu 4 8 7 3 5 trúng đề 36
18/03/2024 Đầu 4 2 7 3 5 trúng đề 23
17/03/2024 Đầu 1 2 7 3 9 trúng đề 99
16/03/2024 Đầu 0 4 7 8 9 trượt
15/03/2024 Đầu 0 5 1 4 8 trượt
14/03/2024 Đầu 0 7 1 6 8 trúng đề 69
13/03/2024 Đầu 4 7 5 6 8 trúng đề 53
12/03/2024 Đầu 8 7 2 6 1 trúng đề 12
10/03/2024 Đầu 7 9 5 6 3 trúng đề 52
09/03/2024 Đầu 7 9 5 6 2 trượt
08/03/2024 Đầu 0 1 7 9 8 trúng đề 07
07/03/2024 Đầu 0 1 7 4 8 trúng đề 47
06/03/2024 Đầu 0 5 7 4 8 trượt
05/03/2024 Đầu 0 5 7 9 8 trượt
04/03/2024 Đầu 0 5 7 2 8 trượt
03/03/2024 Đầu 9 5 7 2 8 trượt
02/03/2024 Đầu 9 5 7 3 8 trúng đề 33
01/03/2024 Đầu 9 5 0 3 6 trúng đề 61
29/02/2024 Đầu 2 7 9 0 5 trượt
28/02/2024 Đầu 9 5 4 7 2 trúng đề 45
27/02/2024 Đầu 6 7 9 8 0 trúng đề 09
26/02/2024 Đầu 9 8 6 3 0 trúng đề 34
25/02/2024 Đầu 9 8 6 4 0 trúng đề 45
24/02/2024 Đầu 3 4 6 8 0 trúng đề 33
23/02/2024 Đầu 3 4 6 8 7 trượt
22/02/2024 Đầu 2 9 0 8 7 trúng đề 88
21/02/2024 Đầu 1 3 8 6 5 trúng đề 37
20/02/2024 Đầu 1 4 8 6 5 trượt
19/02/2024 Đầu 1 4 8 3 5 trượt
18/02/2024 Đầu 1 4 8 0 5 trúng đề 03
17/02/2024 Đầu 4 9 0 8 1 trúng đề 94
16/02/2024 Đầu 3 5 4 9 1 trúng đề 64
15/02/2024 Đầu 3 5 4 9 2 trúng đề 31
14/02/2024 Đầu 3 5 7 9 2 trúng đề 70
13/02/2024 Đầu 0 5 7 9 2 trúng đề 00
07/02/2024 Đầu 0 5 1 8 3 trúng đề 84
06/02/2024 Đầu 2 5 6 4 3 trúng đề 67
05/02/2024 Đầu 2 5 6 7 3 trúng đề 76
04/02/2024 Đầu 2 9 6 4 3 trượt
03/02/2024 Đầu 2 9 5 1 8 trúng đề 89
02/02/2024 Đầu 0 9 5 1 8 trượt
01/02/2024 Đầu 0 9 5 1 6 trượt
31/01/2024 Đầu 8 9 4 5 6 trúng đề 66
30/01/2024 Đầu 1 9 3 5 2 trúng đề 24
29/01/2024 Đầu 1 9 4 6 2 trúng đề 46
28/01/2024 Đầu 8 9 4 6 2 trượt
27/01/2024 Đầu 8 9 3 1 2 trượt
26/01/2024 Đầu 8 5 3 0 2 trượt
25/01/2024 Đầu 8 5 3 1 7 trúng đề 75
24/01/2024 Đầu 8 5 3 6 9 trúng đề 61
23/01/2024 Đầu 8 5 4 6 2 trúng đề 41
22/01/2024 Đầu 7 6 4 0 9 trượt
21/01/2024 Đầu 7 1 4 0 9 trúng đề 19
20/01/2024 Đầu 7 3 4 5 8 truọt
19/01/2024 Đầu 0 3 4 5 6 truọt
18/01/2024 Đầu 2 0 4 1 8 trượt
17/01/2024 Đầu 2 5 4 7 8 trúng đề 53
16/01/2024 Đầu 0 5 4 7 1 trượt
15/01/2024 Đầu 6 5 4 2 1 trúng đề 61
14/01/2024 Đầu 6 5 4 2 3 trúng đề 38
13/01/2024 Đầu 6 5 4 8 3 trúng đề 86
12/01/2024 Đầu 6 1 0 7 3 trúng đề 13
11/01/2024 Đầu 5 8 2 6 7 trúng đề 85
10/01/2024 Đầu 6 5 2 3 4 trúng đề 32
09/01/2024 Đầu 6 5 7 3 4 trúng đề 77
08/01/2024 Đầu 6 5 8 3 4 trúng đề 89
07/01/2024 Đầu 1 2 8 7 4 trúng đề 18
06/01/2024 Đầu 2 8 1 3 9 trúng đề 94
05/01/2024 Đầu 5 2 6 7 9 trúng đề 67
04/01/2024 Đầu 0 3 6 7 4 trúng đề 40
03/01/2024 Đầu 8 9 0 6 1 trúng đề 95
02/01/2024 Đầu 5 8 6 7 9 trúng đề 56
01/01/2024 Đầu 7 3 6 0 9 trúng đề 32
31/12/2023 Đầu 7 3 6 5 9 trúng đề 58
30/12/2023 Đầu 7 8 6 5 9 trúng đề 80
29/12/2023 Đầu 2 8 6 5 9 trúng đề 20
28/12/2023 Đầu 3 8 6 4 9 trúng đề 31
27/12/2023 Đầu 1 8 6 7 9 trúng đề 17
26/12/2023 Đầu 3 0 6 7 9 trúng đề 36
25/12/2023 Đầu 0 2 6 8 7 trúng đề 25
24/12/2023 Đầu 3 4 6 8 7 trúng đề 43
23/12/2023 Đầu 3 4 6 5 7 trượt
22/12/2023 Đầu 3 4 6 5 2 trượt
21/12/2023 Đầu 3 2 8 6 5 trúng đề 85
20/12/2023 Đầu 9 8 5 0 2 trượt
19/12/2023 Đầu 7 8 5 0 2 trúng đề 77
18/12/2023 Đầu 7 8 3 0 2 trúng đề 32
17/12/2023 Đầu 7 8 3 9 5 trúng đề 57
16/12/2023 Đầu 2 6 3 9 5 trúng đề 25
15/12/2023 Đầu 2 0 3 9 5 trúng đề 04
14/12/2023 Đầu 2 1 4 5 9 trúng đề 45
13/12/2023 Đầu 2 0 5 9 8 trúng đề 06
12/12/2023 Đầu 2 7 5 1 8 trúng đề 70
11/12/2023 Đầu 2 7 5 1 3 trúng đề 38
10/12/2023 Đầu 2 7 6 0 9 trúng đề 60
09/12/2023 Đầu 8 7 6 5 9 trúng đề 57
08/12/2023 Đầu 8 2 6 5 9 trúng đề 23
07/12/2023 Đầu 2 6 4 3 5 trúng đề 27
06/12/2023 Đầu 7 6 4 3 8 trúng đề 78
05/12/2023 Đầu 2 6 4 3 8 trúng đề 21
04/12/2023 Đầu 0 9 4 3 7 trúng đề 94
02/12/2023 Đầu 8 9 6 5 7 trúng đề 85
01/12/2023 Đầu 0 9 6 5 7 trúng đề 01
30/11/2023 Đầu 2 9 6 0 8 trúng đề 26
29/11/2023 Đầu 2 9 6 4 8 trúng đề 41
28/11/2023 Đầu 2 1 6 4 8 trúng đề 13
27/11/2023 Đầu 2 0 6 3 8 trượt
26/11/2023 Đầu 2 0 6 3 7 trúng đề 73
25/11/2023 Đầu 1 0 6 3 7 trúng đề 16
24/11/2023 Đầu 5 0 6 3 2 trúng đề 52
23/11/2023 Đầu 5 2 6 3 9 trúng đề 99
22/11/2023 Đầu 5 2 6 3 7 trúng đề 70
21/11/2023 Đầu 5 2 6 3 4 trúng đề 48
20/11/2023 Đầu 5 7 6 3 4 trúng đề 71
19/11/2023 Đầu 5 3 6 9 2 trúng đề 29
18/11/2023 Đầu 5 4 6 8 7 trúng đề 71
17/11/2023 Đầu 2 4 1 9 8 trúng đề 10
16/11/2023 Đầu 2 4 6 7 9 trúng đề 69
15/11/2023 Đầu 5 4 6 7 9 trúng đề 59
14/11/2023 Đầu 0 4 2 6 7 trúng đề 00
13/11/2023 Đầu 1 4 2 6 8 trúng đề 12
12/11/2023 Đầu 5 4 7 6 8 trúng đề 75
12/11/2023 Đầu 5 1 2 3 8 trượt
10/11/2023 Đầu 5 1 7 3 8 trúng đề 70
09/11/2023 Đầu 0 1 7 9 8 trượt
08/11/2023 Đầu 0 5 3 9 6 trượt
07/11/2023 Đầu 4 7 3 9 6 trúng đề 49
06/11/2023 Đầu 4 0 3 9 1 trượt
05/11/2023 Đầu 4 0 3 9 8 trúng đề 84
04/11/2023 Đầu 5 0 3 9 8 trúng đề 58
03/11/2023 Đầu 5 1 7 9 8 trượt
02/11/2023 Đầu 5 1 7 9 2 trúng đề 27
01/11/2023 Đầu 0 1 7 3 2 trúng đề 36
31/10/2023 Đầu 7 4 6 3 9 trúng đề 67
30/10/2023 Đầu 0 4 8 3 9 trúng đề 84
29/10/2023 Đầu 1 0 6 7 2 trượt
28/10/2023 Đầu 4 5 6 7 9 trúng đề 57
27/10/2023 Đầu 3 0 5 6 7 trúng đề 36
26/10/2023 Đầu 3 4 5 6 0 trượt
25/10/2023 Đầu 3 7 5 6 9 trượt
24/10/2023 Đầu 8 7 5 6 9 trúng đề 88
23/10/2023 Đầu 3 7 5 2 9 trượt
22/10/2023 Đầu 1 2 3 5 6 trúng đề 18
21/10/2023 Đầu 4 2 3 5 9 trúng đề 49
20/10/2023 Đầu 3 8 5 4 9 trúng đề 88
19/10/2023 Đầu 3 1 5 2 9 trượt
18/10/2023 Đầu 2 5 8 0 9 trúng đề 00
17/10/2023 Đầu 3 6 8 7 9 trúng đề 76
16/10/2023 Đầu 4 6 8 7 9 trúng đề 40
15/10/2023 Đầu 1 7 0 8 9 trúng đề 13
14/10/2023 Đầu 1 7 5 8 9 trúng đề 54
13/10/2023 Đầu 0 2 5 8 9 trúng đề 20
12/10/2023 Đầu 6 0 5 7 9 trúng đề 75
11/10/2023 Đầu 6 4 5 7 9 trúng đề 40
10/10/2023 Đầu 1 2 5 7 9 trúng đề 21
09/10/2023 Đầu 0 3 5 7 9 trượt
08/10/2023 Đầu 2 3 4 7 8 trúng đề 88
07/10/2023 Đầu 0 5 8 7 6 trượt
06/10/2023 Đầu 0 5 8 4 6 trượt
05/10/2023 Đầu 0 2 5 8 4 trượt
04/10/2023 Đầu 0 2 3 8 4 trúng đề 39
03/10/2023 Đầu 0 2 3 8 4 trượt
02/10/2023 Đầu 9 1 3 6 4 trượt
01/10/2023 Đầu 0 1 2 6 8 trúng đề 89
30/09/2023 Đầu 0 3 4 5 9 trúng đề 37
29/09/2023 Đầu 2 3 4 5 7 trúng đề 44
28/09/2023 Đầu 9 6 2 1 7 trúng đề 98
27/09/2023 Đầu 9 6 0 1 8 trượt
26/09/2023 Đầu 4 6 2 3 8 trúng đề 36
25/09/2023 Đầu 0 1 6 2 3 trượt
24/09/2023 Đầu 9 8 5 6 7 trúng đề 78
23/09/2023 Đầu 2 5 6 8 9 trúng đề 22
22/09/2023 Đầu 1 8 5 7 4 trúng đề 14
21/09/2023 Đầu 5 8 7 3 6 trúng đề 66
20/09/2023 Đầu 0 3 5 7 9 trúng đề 03
19/09/2023 Đầu 2 3 5 7 9 trúng đề 25
18/09/2023 Đầu 0 4 5 7 3 trúng đề 04
17/09/2023 Đầu 4 5 7 6 8 trúng đề 65
16/09/2023 Đầu 1 4 6 7 5 trượt
15/09/2023 Đầu 1 2 6 7 5 trúng đề 20
14/09/2023 Đầu 4 2 6 7 8 trúng đề 22
13/09/2023 Đầu 4 2 5 7 8 trúng đề 50
12/09/2023 Đầu 3 1 5 7 9 trúng đề 32
11/09/2023 Đầu 3 2 5 7 9 trượt
10/09/2023 Đầu 9 0 7 2 6 trúng đề 02
09/09/2023 Đầu 1 2 0 8 6 trượt
08/09/2023 Đầu 9 4 1 3 7 trúng đề 76
07/09/2023 Đầu 9 4 5 8 7 trúng đề 56
06/09/2023 Đầu 9 5 1 8 2 trượt
05/09/2023 Đầu 9 7 6 8 2 trúng đề 67
04/09/2023 Đầu 9 7 3 4 1 trúng đề 11
03/09/2023 Đầu 9 2 3 5 1 trượt
01/09/2023 Đầu 9 3 7 5 0 trúng đề 79
31/08/2023 Đầu 5 3 1 6 0 trượt
30/08/2023 Đầu 2 3 9 6 0 trượt
29/08/2023 Đầu 2 3 7 0 9 trúng đề 78
28/08/2023 Đầu 2 3 7 8 9 trúng đề 85
27/08/2023 Đầu 2 4 7 8 9 trúng đề 48
26/08/2023 Đầu 2 0 7 8 9 trúng đề 58
25/08/2023 Đầu 2 5 6 8 9 trượt
24/08/2023 Đầu 1 9 2 8 0 trượt
23/08/2023 Đầu 4 7 2 6 0 trượt
22/08/2023 Đầu 4 7 5 6 9 trúng đề 79
21/08/2023 Đầu 4 7 5 2 9 trúng đề 21
20/08/2023 Đầu 8 7 5 2 6 trượt
19/08/2023 Đầu 3 7 1 2 6 trúng đề 30
18/08/2023 Đầu 3 7 1 0 6 trượt
17/08/2023 Đầu 5 7 4 0 6 trượt
16/08/2023 Đầu 5 7 3 1 8 trúng đề 19
15/08/2023 Đầu 4 7 3 0 8 trượt
14/08/2023 Đầu 5 7 3 0 6 trượt
13/08/2023 Đầu 5 8 3 0 9 trượt
12/08/2023 Đầu 5 8 3 0 4 trúng đề 48
11/08/2023 Đầu 5 4 3 7 9 trúng đề 99
10/08/2023 Đầu 5 2 3 7 9 trượt
09/08/2023 Đầu 5 6 8 1 9 trúng đề 61
08/08/2023 Đầu 5 7 8 6 9 trượt
07/08/2023 Đầu 5 7 8 2 9 trúng đề 72
06/08/2023 Đầu 5 7 8 6 9 trượt
05/08/2023 Đầu 5 7 2 6 9 trượt
04/08/2023 Đầu 5 7 2 3 9 trúng đề 77
03/08/2023 Đầu 5 7 2 8 0 trúng đề 88
02/08/2023 Đầu 4 5 6 8 0 trượt
01/08/2023 Đầu 4 5 6 8 0 trượt
31/07/2023 Đầu 1 5 6 8 9 trúng đề 15
30/07/2023 Đầu 0 7 6 8 3 trượt
29/07/2023 Đầu 0 4 6 8 5 trúng đề 58
28/07/2023 Đầu 2 4 6 8 3 trượt
27/07/2023 Đầu 7 4 6 5 3 trúng đề 71
26/07/2023 Đầu 7 4 9 0 3 trượt
25/07/2023 Đầu 7 5 9 1 3 trúng đề 59
24/07/2023 Đầu 7 5 4 1 3 trúng đề 42
23/07/2023 Đầu 8 6 4 2 3 trúng đề 62
22/07/2023 Đầu 9 6 4 7 3 trúng đề 33
21/07/2023 Đầu 7 6 1 5 3 trượt
20/07/2023 Đầu 7 6 2 4 8 trúng đề 86
19/07/2023 Đầu 1 5 2 4 3 trúng đề 39
18/07/2023 Đầu 1 8 2 4 3 trúng đề 80
17/07/2023 Đầu 3 7 0 2 6 trúng đề 06
16/07/2023 Đầu 3 7 5 2 6 trúng đề 51
15/07/2023 Đầu 3 8 5 7 9 trúng đề 97
14/07/2023 Đầu 3 6 8 5 7 trúng đề 68
13/07/2023 Đầu 0 6 8 5 7 trúng đề 02
12/07/2023 Đầu 0 1 8 5 6 trúng đề 15
11/07/2023 Đầu 4 3 7 5 6 trúng đề 31
10/07/2023 Đầu 2 7 3 5 6 trúng đề 22
09/07/2023 Đầu 2 0 3 9 7 trúng đề 08
08/07/2023 Đầu 2 1 3 5 4 trúng đề 15
07/07/2023 Đầu 2 6 4 7 8 trúng đề 76
06/07/2023 Đầu 2 3 6 5 4 trượt
05/07/2023 Đầu 2 6 3 7 9 trúng đề 97
04/07/2023 Đầu 0 6 5 7 8 trúng đề 83
03/07/2023 Đầu 0 9 4 8 7 trúng đề 94
02/07/2023 Đầu 0 2 1 9 7 trúng đề 23
01/07/2023 Đầu 0 4 1 6 7 trúng đề 46
30/06/2023 Đầu 8 5 4 6 7 trúng đề 51
29/06/2023 Đầu 0 2 3 5 4 trúng đề 20
28/06/2023 Đầu 0 1 3 5 4 trúng đề 20
27/06/2023 Đầu 0 8 3 5 4 trượt
26/06/2023 Đầu 0 8 9 5 4 trúng đề 93
25/06/2023 Đầu 2 1 3 5 4 trúng đề 34
24/06/2023 Đầu 2 1 7 5 9 trúng đề 70
23/06/2023 Đầu 2 1 7 8 4 trượt
22/06/2023 Đầu 5 6 7 8 9 trúng đề 67
21/06/2023 Đầu 4 5 7 8 9 trượt
20/06/2023 Đầu 0 8 3 6 9 trúng đề 32
19/06/2023 Đầu 1 8 3 2 6 trúng đề 15
18/06/2023 Đầu 1 8 5 2 9 trúng đề 51
17/06/2023 Đầu 9 6 7 5 8 trúng đề 61
16/06/2023 Đầu 9 3 7 5 8 trúng đề 30
15/06/2023 Đầu 9 4 7 0 8 trúng đề 04
14/06/2023 Đầu 7 8 1 5 9 trúng đề 54
13/06/2023 Đầu 7 5 1 6 9 trúng đề 61
12/06/2023 Đầu 7 5 1 4 9 trúng đề 42
11/06/2023 Đầu 7 8 1 2 9 trượt
10/06/2023 Đầu 9 1 7 2 3 trúng đề 36
09/06/2023 Đầu 9 3 7 2 8 trúng đề 88
08/06/2023 Đầu 6 3 4 2 0 trúng đề 37
07/06/2023 Đầu 6 3 4 2 5 trúng đề 57
05/06/2023 Đầu 8 3 1 2 5 trúng đề 81
04/06/2023 Đầu 8 3 9 2 5 trượt
03/06/2023 Đầu 8 3 9 7 5 trúng đề 70
02/06/2023 Đầu 3 4 5 6 7 trúng đề 63
01/06/2023 Đầu 1 2 9 8 5 trúng đề 21
31/05/2023 Đầu 2 0 1 8 4 trượt
30/05/2023 Đầu 2 0 1 8 9 trượt
29/05/2023 Đầu 6 2 7 8 4 trúng đề 67
28/05/2023 Đầu 6 5 4 8 7 trúng đề 59
27/05/2023 Đầu 6 3 4 8 7 trúng đề 37
26/05/2023 Đầu 6 3 4 8 9 trúng đề 91
25/05/2023 Đầu 1 3 2 8 9 trúng đề 19
24/05/2023 Đầu 1 2 0 7 8 trúng đề 72
23/05/2023 Đầu 6 2 0 3 8 trúng đề 66
22/05/2023 Đầu 6 2 5 7 8 trúng đề 54
21/05/2023 Đầu 6 2 9 7 8 trúng đề 97
20/05/2023 Đầu 3 8 5 7 9 trúng đề 52
19/05/2023 Đầu 1 8 5 7 9 trúng đề 17
18/05/2023 Đầu 1 3 5 7 9 trúng đề 32
17/05/2023 Đầu 0 2 4 6 8 trúng đề 49
16/05/2023 Đầu 1 2 3 8 9 trúng đề 31
15/05/2023 Đầu 1 2 0 7 9 trượt
14/05/2023 Đầu 1 2 5 7 9 trúng đề 53
13/05/2023 Đầu 2 5 4 7 9 trúng đề 49
12/05/2023 Đầu 0 8 2 7 9 trúng đề 02
11/05/2023 Đầu 1 3 2 7 4 trúng đề 34
10/05/2023 Đầu 1 0 2 6 9 trúng đề 96
09/05/2023 Đầu 1 4 3 6 9 trúng đề 46
08/05/2023 Đầu 0 3 5 8 9 trúng đề 81
07/05/2023 Đầu 0 3 6 5 8 trúng đề 60
06/05/2023 Đầu 1 3 4 5 7 trượt
05/05/2023 Đầu 3 8 6 5 9 trượt
04/05/2023 Đầu 3 4 1 5 9 trúng đề 18
03/05/2023 Đầu 0 3 4 1 7 trúng đề 76
02/05/2023 Đầu 3 4 5 6 7 trúng đề 65
01/05/2023 Đầu 0 4 6 8 9 trượt
30/04/2023 Đầu 4 6 5 7 8 trượt
29/04/2023 Đầu 0 3 5 7 8 trúng đề 39
28/04/2023 Đầu 0 3 6 7 8 trượt
27/04/2023 Đầu 9 5 0 3 2 trúng đề 55
26/04/2023 Đầu 2 3 4 9 5 trượt
25/04/2023 Đầu 2 3 4 9 5 trượt
24/04/2023 Đầu 6 5 4 0 2 trúng đề 05
23/04/2023 Đầu 6 5 3 0 8 trượt
22/04/2023 Đầu 6 9 3 1 8 trượt
21/04/2023 Đầu 7 5 3 1 8 trúng đề 14
20/04/2023 Đầu 0 1 3 5 7 trượt
19/04/2023 Đầu 1 4 5 7 8 trúng đề 85
18/04/2023 Đầu 1 2 3 4 8 trượt
17/04/2023 Đầu 3 7 8 5 9 trúng đề 76
16/04/2023 Đầu 4 6 8 5 9 trúng đề 48
15/04/2023 Đầu 1 4 8 5 9 trúng đề 14
14/04/2023 Đầu 0 1 4 7 5 trượt
13/04/2023 Đầu 0 1 4 6 8 trúng đề 65
12/04/2023 Đầu 1 4 5 8 7 trượt
11/04/2023 Đầu 1 3 5 8 7 trúng đề 39
10/04/2023 Đầu 1 3 4 6 7 trúng đề 63
09/04/2023 Đầu 9 6 8 0 5 trượt
08/04/2023 Đầu 9 7 6 8 4 trượt
07/04/2023 Đầu 9 7 6 8 4 trượt
06/04/2023 Đầu 9 7 1 0 4 trúng đề 11
05/04/2023 Đầu 9 7 8 0 2 trúng đề 26
04/04/2023 Đầu 9 6 8 4 2 trúng đề 45
03/04/2023 Đầu 9 6 5 1 2 trượt
02/04/2023 Đầu 9 6 3 0 2 trượt
01/04/2023 Đầu 9 5 7 6 3 trượt
31/03/2023 Đầu 9 5 7 4 8 trúng 81
30/03/2023 Đầu 1 2 7 9 4 trượt
29/03/2023 Đầu 3 8 7 6 4 trúng đề 67
28/03/2023 Đầu 2 8 7 5 4 trúng đề 28
27/03/2023 Đầu 3 5 7 1 8 trúng đề 30
26/03/2023 Đầu 2 4 5 6 8 trúng đề 65
25/03/2023 Đầu 4 7 0 2 8 trúng đề 73
24/03/2023 Đầu 7 8 4 5 3 trúng đề 57
23/03/2023 Đầu 4 7 5 3 8 trúng đề 83
22/03/2023 Đầu 7 8 4 1 9 trúng đề 98
21/03/2023 Đầu 7 8 4 3 6 trúng đề 64
20/03/2023 Đầu 5 8 4 2 9 trúng đề 92
19/03/2023 Đầu 0 2 5 6 4 trúng đề 03
18/03/2023 Đầu 4 5 3 7 9 trúng đề 70
17/03/2023 Đầu 6 5 3 7 9 trượt
16/03/2023 Đầu 6 5 4 7 9 trượt
15/03/2023 Đầu 6 5 4 2 9 trúng đề 24
14/03/2023 Đầu 5 0 6 4 2 trượt
13/03/2023 Đầu 5 0 3 4 2 trượt
12/03/2023 Đầu 5 1 3 6 2 trượt
11/03/2023 Đầu 3 5 6 7 9 trúng đề 76
10/03/2023 Đầu 3 5 0 2 9 trúng đề 20
09/03/2023 Đầu 3 5 7 2 9 trượt
08/03/2023 Đầu 6 4 8 2 9 trúng đề 87
07/03/2023 Đầu 4 6 8 7 9 trúng đề 77
06/03/2023 Đầu 6 3 8 7 9 trượt
05/03/2023 Đầu 2 1 8 7 9 trúng đề 18
04/03/2023 Đầu 2 0 4 1 8 trúng đề 43
03/03/2023 Đầu 2 7 4 5 8 trúng đề 56
02/03/2023 Đầu 3 7 4 5 8 trúng đề 77
01/03/2023 Đầu 2 3 7 4 8 trượt
28/02/2023 Đầu 3 7 4 8 9 trượt
27/02/2023 Đầu 1 4 5 8 9 trúng đề 58
26/02/2023 Đầu 0 4 6 8 9 trúng đề 60
25/02/2023 Đầu 2 3 4 8 9 trượt
24/02/2023 Đầu 1 3 0 8 9 trượt
23/02/2023 Đầu 0 2 3 6 9 trúng đề 64
22/02/2023 Đầu 1 5 3 6 9 trúng đề 57
21/02/2023 Đầu 0 2 3 4 8 trúng đề 81
20/02/2023 Đầu 1 8 5 2 9 trượt
19/02/2023 Đầu 6 9 0 8 2 trúng đề 64
18/02/2023 Đầu 6 9 7 8 5 trúng đề 71
17/02/2023 Đầu 6 8 7 3 9 trúng đề 35
16/02/2023 Đầu 0 6 7 3 9 trượt
15/02/2023 Đầu 5 6 7 3 9 trúng đề 58
14/02/2023 Đầu 5 6 7 8 9 trượt
13/02/2023 Đầu 5 6 7 8 9 trượt
12/02/2023 Đầu 5 6 7 8 9 trượt
11/02/2023 Đầu 1 5 9 7 8 trúng đề 13
10/02/2023 Đầu 1 2 9 7 8 trúng đề 20
09/02/2023 Đầu 1 3 9 7 8 trúng đề 37
08/02/2023 Đầu 0 2 4 6 7 trúng đề 64
07/02/2023 Đầu 4 5 7 8 9 trúng đề 98
06/02/2023 Đầu 0 3 5 7 8 trượt
05/02/2023 Đầu 0 3 5 7 9 trúng đề 94
14/12/2022 Đầu 0 3 5 6 7 trúng đề 07
13/12/2022 Đầu 0 3 5 6 7 trượt
12/12/2022 Đầu 0 2 3 6 8 trúng đề 80
11/12/2022 Đầu 2 3 6 8 9 trượt
10/12/2022 Đầu 2 5 6 7 9 trúng đề 78
09/12/2022 Đầu 2 4 5 7 9 trúng đề 71
08/12/2022 Đầu 2 3 4 5 6 trúng đề 22
07/12/2022 Đầu 2 3 5 8 9 trượt
06/12/2022 Đầu 0 3 6 8 9 trúng đề 07
05/12/2022 Đầu 3 4 5 6 7 trúng đề 54
04/12/2022 Đầu 1 2 3 4 5 trúng đề 28
03/12/2022 Đầu 3 5 6 7 8 trúng đề 76
01/12/2022 Đầu 2 5 6 7 8 trúng đề 70
30/11/2022 Đầu 1 2 3 5 7 trúng đề 12
29/11/2022 Đầu 1 2 3 5 7 trượt
28/11/2022 Đầu 0 2 3 6 7 trúng đề 07
27/11/2022 Đầu 1 2 4 5 7 trúng đề 57
26/11/2022 Đầu 4 6 7 8 9 trúng đề 96
25/11/2022 Đầu 2 4 5 6 8 trượt
24/11/2022 Đầu 2 4 6 8 9 trúng đề 96
23/11/2022 Đầu 4 5 6 7 8 trúng đề 79
22/11/2022 Đầu 0 2 4 5 6 trúng đề 29
21/11/2022 Đầu 2 4 5 8 9 trúng đề 91
20/11/2022 Đầu 5 6 7 8 9 trúng đề 70
19/11/2022 Đầu 3 4 5 6 8 trúng đề 34
18/11/2022 Đầu 1 2 3 8 9 trúng đề 92
17/11/2022 Đầu 2 3 5 6 8 trượt
16/11/2022 Đầu 5 6 7 8 9 trúng đề 78
15/11/2022 Đầu 0 6 7 8 9 trúng đề 06
14/11/2022 Đầu 5 6 7 8 9 trượt
13/11/2022 Đầu 0 2 4 6 8 trúng đề 05
12/11/2022 Đầu 4 5 6 7 8 trượt
11/11/2022 Đầu 0 1 5 6 7 trượt
10/11/2022 Đầu 0 1 5 8 9 trúng đề 10
09/11/2022 Đầu 2 3 5 8 9 trượt
08/11/2022 Đầu 0 1 2 3 5 trúng đề 30
07/11/2022 Đầu 2 3 5 6 8 trúng đề 67
06/11/2022 Đầu 2 3 5 6 9 trượt
05/11/2022 Đầu 2 4 6 8 9 trúng đề 87
04/11/2022 Đầu 4 6 7 8 9 trúng đề 71
03/11/2022 Đầu 1 2 3 6 9 trúng đề 19
02/11/2022 Đầu 1 2 4 6 8 trúng đề 46
01/11/2022 Đầu 0 2 7 8 9 trúng đề 76
31/10/2022 Đầu 0 2 3 6 5 trượt
30/10/2022 Đầu 1 2 3 6 9 trượt
29/10/2022 Đầu 3 6 7 8 9 trúng đề 87
28/10/2022 Đầu 2 5 7 8 9 trượt
27/10/2022 Đầu 4 5 7 8 9 trượt
26/10/2022 Đầu 2 5 7 8 9 trượt
25/10/2022 Đầu 2 3 4 5 6 trượt
24/10/2022 Đầu 4 5 7 8 9 trúng đề 99
23/10/2022 Đầu 3 4 5 6 9 trúng đề 43
22/10/2022 Đầu 3 4 5 7 9 trúng đề 98
21/10/2022 Đầu 0 1 2 3 4 trúng đề 00
20/10/2022 Đầu 0 2 4 5 9 trượt
19/10/2022 Đầu 1 2 6 7 9 trúng đề 79
18/10/2022 Đầu 1 2 5 6 9 trúng đề 53
17/10/2022 Đầu 1 2 6 8 9 trượt
16/10/2022 Đầu 3 6 7 8 9 trượt
15/10/2022 Đầu 0 2 5 8 9 trượt
14/10/2022 Đầu 0 3 5 7 8 trúng đề 74
13/10/2022 Đầu 0 4 5 7 9 trúng đề 53
12/10/2022 Đầu 4 5 7 8 9 trúng đề 45
11/10/2022 Đầu 3 4 7 8 9 trúng đề 34
10/10/2022 Đầu 1 2 4 7 8 trúng đề 18
09/10/2022 Đầu 4 5 6 7 8 trúng đề 69
08/10/2022 Đầu 0 2 6 7 8 trúng đề 09
07/10/2022 Đầu 0 3 6 8 9 trúng đề 37
06/10/2022 Đầu 0 3 5 8 9 trúng đề 50
05/10/2022 Đầu 1 3 4 7 8 trúng đề 83
04/10/2022 Đầu 1 2 4 5 8 trúng đề 59
03/10/2022 Đầu 1 3 7 8 9 trượt
02/10/2022 Đầu 0 4 6 7 8 trúng đề 68
30/09/2022 Đầu 4 5 6 7 8 trúng đề 51
29/09/2022 Đầu 2 6 7 8 9 trúng đề 29
28/09/2022 Đầu 2 4 5 6 7 trúng đề 46
27/09/2022 Đầu 2 3 4 6 9 trúng đề 90
26/09/2022 Đầu 1 2 4 5 8 trúng đề 12
25/09/2022 Đầu 0 2 4 8 9 trúng đề 09
24/09/2022 Đầu 1 2 5 6 8 trúng đề 54
23/09/2022 Đầu 2 3 5 6 8 trúng đề 36
22/09/2022 Đầu 2 5 6 7 8 trúng đề 77
21/09/2022 Đầu 3 5 6 7 8 trượt
20/09/2022 Đầu 0 1 2 4 5 trúng đề 21
18/09/2022 Đầu 0 2 4 5 8 trượt
17/09/2022 Đầu 1 4 6 7 9 trúng đề 90
16/09/2022 Đầu 2 3 6 7 9 trượt
15/09/2022 Đầu 1 2 3 5 6 trúng đề 54
14/09/2022 Đầu 1 2 3 8 9 trúng đề 81
13/09/2022 Đầu 3 6 7 8 9 trúng đề 76
12/09/2022 Đầu 1 3 4 6 8 trúng đề 48
11/09/2022 Đầu 0 2 5 7 9 trúng đề 51
10/09/2022 Đầu 0 3 4 5 8 trúng đề 35
09/09/2022 Đầu 3 5 7 8 9 trúng đề 93
08/09/2022 Đầu 3 4 7 8 9 trúng đề 43
07/09/2022 Đầu 3 4 6 8 9 trúng đề 69
06/09/2022 Đầu 3 4 7 8 9 trượt
05/09/2022 Đầu 4 6 7 8 9 trúng đề 48
04/09/2022 Đầu 4 6 7 8 9 trượt
03/09/2022 Đầu 1 2 7 8 9 trượt
02/09/2022 Đầu 1 3 6 7 9 trúng đề 38
01/09/2022 Đầu 1 2 6 7 9 trượt
31/08/2022 Đầu 0 5 6 8 9 trúng đề 67
30/08/2022 Đầu 1 5 7 8 9 trúng đề 55
29/08/2022 Đầu 0 2 6 8 9 trúng đề 65
28/08/2022 Đầu 4 5 6 7 9 trúng đề 44
27/08/2022 Đầu 1 2 6 7 9 trúng đề 17
26/08/2022 Đầu 2 4 5 6 8 trúng đề 51
25/08/2022 Đầu 2 4 6 7 8 trúng đề 70
24/08/2022 Đầu 2 3 4 7 8 trúng đề 32
23/08/2022 Đầu 2 3 4 8 9 trúng đề 37
22/08/2022 Đầu 3 4 5 8 9 trúng đề 52
21/08/2022 Đầu 3 4 5 6 8 trúng đề 65
20/08/2022 Đầu 1 2 5 7 8 trúng đề 11
19/08/2022 Đầu 0 1 2 3 5 trúng đề 03
18/08/2022 Đầu 3 5 6 7 8 trượt
17/08/2022 Đầu 5 6 7 8 9 trúng đề 82
16/08/2022 Đầu 5 6 7 8 9 trượt
15/08/2022 Đầu 2 3 4 5 6 trượt
14/08/2022 Đầu 2 3 4 5 6 trượt
13/08/2022 Đầu 2 3 4 5 6 trượt
12/08/2022 Đầu 2 3 4 5 7 trúng đề 70
11/08/2022 Đầu 3 4 5 6 7 trượt
10/08/2022 Đầu 1 2 3 4 5 trúng đề 19
09/08/2022 Đầu 5 6 7 8 9 trúng đề 80
08/08/2022 Đầu 0 2 3 4 6 trúng đề 21
07/08/2022 Đầu 0 2 3 5 8 trượt
06/08/2022 Đầu 2 5 6 7 8 trúng đề 73
05/08/2022 Đầu 0 1 4 5 7 trúng đề 13
04/08/2022 Đầu 1 3 4 5 7 trượt
03/08/2022 Đầu 0 4 5 7 8 trúng đề 86
02/08/2022 Đầu 2 3 6 7 9 trúng đề 35
01/08/2022 Đầu 0 1 2 5 8 trúng đề 55
Dàn đề 50 số bất bại

Sau đây là phần thống kê, chốt số dàn đề của trang soi cầu 88. Các bạn chỉ việc online thường xuyên vào blog nuôi lô.

lưu ý : để có được hiệu quả cao nhất. Hàng ngày các bạn nên chơi với số tiền như nhau. Bạn không phải ngày nào chúng ta cũng thắng. Chúc các bạn vui vẻ nhé.

Nuôi lô bạch thủ là trang soi cầu miền bắc hay nhất. Những con số được cập nhật miễn phí mỗi ngày. Chúng tôi luôn cố gắng tạo ra những điều tốt nhất cho bạn. Bạn chỉ cần like và chia sẻ để ngày càng có nhiều người biết đến blog soi cầu này. Ngoài ra các bạn cũng có thể đưa ra những dự đoán của mình. Thông qua bình luận để nhiều người cùng xem nhé.

Soi cầu 247 miễn phí rồng bạch kim

Cầu trên bạn cũng có thể nuôi khung 2 ngày được. Vì theo kinh nghiệm của mình. Khi cầu hôm nay không ra thì ngày hôm sau cũng hay về. Ví thế nuôi khung 2 ngày là hợp lý nhất. Và bạn có thể tham khảo thêm song thủ lô nuôi khung 3 ngày. Nếu muốn đánh lô nuôi kèm theo đề.

Dàn đề 10 số bất bại

Bắt cầu đề với 10 số thì yêu cầu bạn chọn kỹ. Nó cũng có nhiều cách để chọn. Từ 50 số của 5 đầu dự đoán ra. Bạn chọn con nào hay về đề. Con nào gần đây hay ra lô. Lựa theo cách đó thì khả năng bạn mới ăn. Rồi vận dụng phương pháp chặn lễ. Tổng của 2 con đề. Tham khỏa thêm cầu lô đề hôm nay nữa. Bạn sẽ tự mình chọn ra được cầu đẹp để chơi

Từ Khóa: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Cùng chuyên mục
Dự đoán XSMB ngày 22-10-2023 soi cầu miễn phí hôm nay Dự đoán XSMB ngày 22-10-2023 soi cầu miễn phí hôm nay
Dự đoán XSMB ngày 21-10-2023 chốt số rồng bạch kim chính xác 100 Dự đoán XSMB ngày 21-10-2023 chốt số rồng bạch kim chính xác 100
Dự đoán XSMB ngày 20-10-2023 chốt số lô xiên 2 miền bắc Dự đoán XSMB ngày 20-10-2023 chốt số lô xiên 2 miền bắc
Dự đoán XSMB ngày 19-10-2023 Phân tích thống kê kqmb chính xác Dự đoán XSMB ngày 19-10-2023 Phân tích thống kê kqmb chính xác
Dự đoán XSMB ngày 18-10-2023 soi cầu combo VIP hôm nay Dự đoán XSMB ngày 18-10-2023 soi cầu combo VIP hôm nay
Dự đoán XSMB ngày 17-10-2023 soi cầu xiên 3 miền bắc chính xác Dự đoán XSMB ngày 17-10-2023 soi cầu xiên 3 miền bắc chính xác
Dự đoán XSMB ngày 16-10-2023 Chốt số bạch thủ VIP Dự đoán XSMB ngày 16-10-2023 Chốt số bạch thủ VIP
Dự đoán XSMB ngày 15-10-2023 rồng bạch kim miễn phí Dự đoán XSMB ngày 15-10-2023 rồng bạch kim miễn phí
Dự đoán XSMB ngày 14-10-2023 phân tích kq miền bắc chính xác Dự đoán XSMB ngày 14-10-2023 phân tích kq miền bắc chính xác
Dự đoán XSMB ngày 13-10-2023 soi cầu chốt số miễn phí Dự đoán XSMB ngày 13-10-2023 soi cầu chốt số miễn phí

© 2016 - 2017 Soi Cầu Miền Bắc


Bản quyền thuộc về Caplodep.Com